Rutiner och specifikation för digitala skärmar på busskurer

Clear Channel har 35 digitala skärmar på busskurer i centrala Malmö som kallas för Play Adshel. På dem har Malmö stad tillgång till 37,5% av en visningsminut.

Hur många Play Adshel-skärmar finns det i Malmö?

Det finns 35 Play Adshel-skärmar på lika många busskurer. Av dessa är 10 stycken även interaktiva (touchfunktion).

Var i Malmö finns Play Adshel-skärmarna?

Karta över var Play Adshel finns

Vem kan använda den här kanalen?

Play Adshel kan användas gratis av alla Malmö stads förvaltningar och hel- och delägda bolag.

Vad kostar det för Malmö stads förvaltningar och bolag att kommunicera på skärmarna?

Kanalen är kostnadsfri att använda för Malmö stads förvaltningar och hel- och delägda bolag. Den är en del av avtalet mellan Malmö stad och Clear Channel, på samma sätt som eurosizeaffischtavlorna. När vi kommunicerar här betalar vi bara för produktionen av materialet. Själva visningen är alltså gratis för oss.

Vad kan visas på skärmarna?

På Play Adshel kan vi i Malmö stad kommunicera alla typer av budskap. Det kan handla om marknadsföring av evenemang, information om skolval, rekryteringskampanjer, varumärkesfilmer etc. Det finns alltså inga prioriteringar eller begränsningar gällande innehåll, målgrupp och syfte.

Vilka format kan användas?

På Play Adshel-skärmarna kan vi visa stillbilder och rörliga bilder utan ljud i porträttformat 1080×1920 (stående singelskärm).
Det går att göra interaktiva kampanjer på de 10 Play Adshel-skärmarna som har touchfunktion.
Specifikationer och rutiner

Hur många visningar per minut har vi?

Vi har tillgång till 37,5 % av en visningsminut.

Hur långa är visningarna av varje bild/video (spotlängd)?

En spotlängd kan vara antingen 5 eller 10 sekunder.

Hur många kampanjer kan Malmö stad visa samtidigt?

Vi kan i princip visa hur många kampanjer vi vill samtidigt.

Hur ser fördelningen av visningstid ut mellan olika kampanjer/verksamheter/förvaltningar?

Eftersom vi har tillgång till mycket visningstid så behöver vi i nuläge inte göra någon fördelning eller prioritera vissa kampanjer framför andra.

Hur bokas skärmarna?

Skärmarna kan bokas löpande via stadskontorets kommunikationsavdelning: carolin.sjoholm@malmo.se

Hur, vart och när skall materialet levereras?

Materialet ska levereras till Clear Channel minst 3 arbetsdagar före kampanjstart via clearchannel.se/skicka-filer enligt följande:

  1. Till: Här väljer du Play-digital i dropplisten.
  2. Från: Skriv e-postadressen till kampanjansvarig kommunikatör.
  3. Ämne: Skriv annonsör (Malmö stad och förvaltnings-/bolagsnamn), kampanjnamn och vecka/veckor.
  4. Meddelande: Skriv övrig relevant information om kampanjen (ex. motivfördelning).
  5. Namnge filerna enligt följande:
    KUND_ÅR_VECKA_SINGEL (om flera motiv SINGEL_A, SINGEL_B osv)
    Tex: MALMOSTAD_2020_31_SINGEL

Planera din utomhuskampanj

Inspiration och tips från Clear Channel

Kontakt på Clear Channel

Har du frågor eller behöver mer information om hur du planerar och utformar din kampanj, kontakta Clear Channel på tel: 08-522 400 00.

Kontakt på Malmö stad

Stadskontorets kommunikationsavdelning, Carolin Sjöholm, carolin.sjoholm@malmo.se.