Textversion av innehållet

Användare som inte kan ta del av videoinspelningar ska ha möjlighet att tillgodogöra sig innehållet med hjälp av alternativ. Ett bra exempel på detta är en textversion, också kallat transkribering.

Transkribering innebär att det finns en textversion av innehållet i anslutning till filmen som gör det möjligt för personer som använder skärmläsare eller punktskriftsläsare att ta till sig innehållet i sin egen takt. Transkriberingen behöver inte vara ordagrann – det viktiga är att den innehåller samma information.

En transkribering av filmen är också bra för sökmotoroptimeringen eftersom det ger en möjlighet för sökmotorer och andra verktyg att tolka innehållet.

Texten bör innehålla beskrivningar av miljöer, förklaringar eller kommentarer som kan vara till nytta för att förstå sammanhanget. Det kan till exempel vara någon som skrattar på filmen eller vänder sig och går mot ett visst håll.

Exempel på videospelare med textversion

Transkribering

I bilden ovan syns en videospelare till vänster med en ruta med transkriberingen till höger. Den gula texten markerar var i filmen vi befinner oss och vad speakern säger i filmen. Se videospelaren på den här länken.