Teckenspråksversion

Många döva och hörselskadade har svenskt teckenspråk som förstaspråk och svenska som andraspråk.

Teckenspråkiga personer behöver få information på sitt förstaspråk, på samma sätt som andra minoritetsgrupper. Nyinflyttade teckenspråkiga personer lär sig i regel det svenska teckenspråket ganska snabbt. Däremot tar det längre tid för dem att lära sig skriven svenska.

Tänk på att det svenska teckenspråket är ett annat språk än svenska. Det är inte en tecknad representation av svenska utan det finns många olika teckenspråk i världen.

Överväg att erbjuda en teckenspråksversion

Teckenspråksversion ligger på ”WCAG 2.0 nivå AAA”. Det innebär att vi ska överväga att ha en teckenspråksversion av våra videofilmer - men det är inget krav.

Oftast, men inte alltid, kan en döv eller hörselskadad person tillgodogöra sig textversionen eller undertexten.

Exempel på teckenspråkstolkad videofilm

Videospelare med teckentolk