Syntolkning

Den som inte kan ta del av det visuella innehållet i videoinspelningar, till exempel på grund av synnedsättning, ska kunna få motsvarande information i form av syntolkning.

Ikonen för syntolkning

Syntolkningen beskriver kort och koncist det som inte framgår av dialogen eller ljudläggningen i videofilmen. Det gäller att välja ut rätt saker att beskriva, för att ge den synskadade tittaren en bra bild av vad som händer.

Handlingen är förstås viktigast, här ingår också saker som ansiktsuttryck och gester som har betydelse för historien.

En syntolkning får inte krocka med dialogen i videofilmen och det finns ofta begränsat med tid för syntolken att prata.

Utbildning i syntolkning med syntolken Helena Frank från företaget Ordvärlden (http://ordvarlden.se/). Inspelning från Videogruppens möte den 28 juni 2019.

Syntolkning, exempel 1 (En man som heter Ove)
Källa: Allt om syntolkning

(Exemplet är upplagt på YouTube av Allt om syntolkning med distributören Nordisk Film Distribution samt Tre vänners godkännande)

Syntolkning, exempel 2 (Anställningen)
Källa: Myndigheten för delaktighet