Instruktionsfilmer

Från och med den 23 september 2020 så ska videofilmer som publiceras i stadens kanaler vara tillgänglighetsanpassade.

Här under finns instruktionsfilmer inom området ”tillgänglig video” och hur du kan arbeta med tillgänglighet i dina videofilmer.

Vill du vet mer om du vad lagen innebär för videofilmer så finns det övergripande information under fliken ”Utbildningsmaterial”.

Malmö stads nya videospelare

I den här videon så presenteras funktionerna i Malmö stads tillgängliga videospelare. Det gäller undertexter, syntolkning, textversion och teckenspråk.

Transkribera en videofilm

I den här videofilmen går vi igenom hur man på ett enkelt sätt kan transkribera en videofilm med hjälp av Word.