Microsoft Stream

Med Microsoft Stream kan man dela interna filmer till andra som har Office 365, t ex arbetsmaterial eller instruktions- och projektfilmer.

Microsoft Stream används för internt arbetsmaterial

Microsoft Stream används för internt arbetsmaterial

Microsoft Stream är en intern videotjänst där personer i organisationen kan ladda upp, visa och dela videor på ett säkert sätt. Man kan dela inspelningar av möten, presentationer, föredrag, utbildningar eller andra interna videor som är arbets- eller stödmaterial i till exempel ett projekt- eller grupparbete.

Man kan också dela kommentarer om en video, tagga tidpunkter i kommentarer och beskrivningar för att referera till specifika punkter i en video och diskutera med kollegor.

Microsoft Stream fungerar som en intern videoplattform där innehållet kan delas upp i olika kanaler och grupper. Tjänsten söker också automatiskt efter människors ansikten i videofilmerna för att förbättra uppspelnings- och sökfunktionen.

Microsoft Stream är begränsad till intern användning, man kan alltså inte dela filmer till externa målgrupper eller sociala kanaler i nuläget. Man kan inte heller streama live-sändningar.

Så här jobbar vi med Microsoft Stream:

  • Microsoft Stream ska enbart användas för internt arbets- och stödmaterial. Övriga videofilmer ska delas via Malmö stads videoplattform ”Brightcove Video Cloud”. Ta kontakt med din förvaltnings kommunikationsavdelning om du behöver hjälp med extern spridning, till exempel till malmo.se, Komin, sociala kanaler, digitala skärmar etc.
  • Använd inte upphovsskyddat material i videofilmerna; till exempel musik, bilder eller videoklipp.
  • Fyll i informationen (metadatan) om din video så utförligt du kan så att det blir lättare att hitta och söka efter den.
  • Komplettera gärna videofilmen med undertexter. Detta gör man med undertexter uppladdade i filformatet WebVTT. Det finns även en automatisk undertextfunktion i Microsoft Stream men den fungerar enbart på engelska och spanska.

Tänk på:

  • Microsoft Stream är begränsad till enbart intern användning inom organisationen. Man kan alltså INTE dela filmer till externa målgrupper eller sociala kanaler.
  • Microsoft Stream fungerar med andra Office 365-appar som till exempel SharePoint, OneNote och Yammer.
  • Du kan inte livesända (men det är under utveckling).
  • Microsoft Stream stödjer en mängd olika filformat, läs mer om formaten som du kan ladda upp här; https://docs.microsoft.com/sv-se/stream/input-audio-video-formats-codecs
  • Storleksbegränsningen per filmfil som går att ladda upp är 50 Gb.
  • Man kan inte ladda upp enbart ljudfiler.

Man kan bädda in både kanaler och specifika videofilmer från Microsoft Stream i SharePoint-webbplatser:

Läs mer här: https://docs.microsoft.com/sv-se/stream/embed-video-sharepoint

Yammer

Genom att publicera en videolänk från Microsoft Stream på Yammer kan videon spelas upp direkt i tråden.

Läs mer här: https://docs.microsoft.com/sv-se/stream/embed-video-yammer

OneNote

Genom att klistra in en videolänk från Microsoft Stream i arbetsytan i OneNote så kan man få med videofilmer direkt i anteckningarna – och visa utan att lämna OneNote.

Läs mer här: https://docs.microsoft.com/sv-se/stream/embed-video-onenote

Läs mer

Officepaketet – Digital arbetsplats

https://stream.microsoft.com/sv-se/