Taggar i Video Cloud

För dig som själv laddar upp klipp till vår videoplattform Brightcove Video Cloud, så finns här en lista på taggar.

Taggarna kopplar videoklippen till olika spellistor på Komin och malmo.se. För bästa sökbarhet ska man använda en kombination av taggar för:

1. förvaltning
2. ämne
3. arbetsfält

Man kan sedan komplettera med underliggande ämnen och övriga taggar.