Skapa PLAY-grafik

På malmo.se använder vi två olika av bildtyper: huvudbild och sekundärbild. Ska bilden fungera som bildnyhet på en startsida måste man använda mallen för ”Huvudbild”.

Den här processen är aktuell om du vill skapa en länk till en videofilm. Oftast är det bättre att bädda in en videospelare som visar videofilmen på sidan.

Gör så här om du vill använda PLAY-grafik:

1. Välj en bildruta från din video och skapa grafik med hjälp av Photoshop-filerna nedan
2. Gå till sidan som du ska ha grafiken på och välj ”Lägg till bildmodul”
3. Under ”Inställningar” på bilden väljer du ”Övrigt/Bildinteraktion/Länka”
4. Välj att länka till ”Extern sida” och klistra in länk till videon i ”länkmålet”, t ex:
http://video.malmo.se/?bctid=5790420702001
5. Klicka ”OK” för att spara inställningarna för bilden

Exempel på hur PLAY-grafik ser ut och hur den fungerar. Klicka gärna på PLAY-knappen.

Exempel på huvudbild och sekundärbild