Publiceringsrutin för video

På Malmö stad finns flera möjligheter att publicera och använda videofilmer. För att nå rätt målgrupper och få kommunikationseffekter, så finns det en del aspekter vid publiceringen som man måste planera för.

Video Cloud är Malmö stads videoplattform

Video Cloud är Malmö stads videoplattform

För oss på Malmö stad gäller det bland annat hur vi använder vår egen videoplattform Brightcove Video Cloud och sociala kanaler som Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitter, Instagram etc. Läs mer om de externa kanalerna under menyn.

Oftast är en kombination av de olika kanalerna det bästa alternativet – men det beror ju förstås på vilken effekt man vill ha med sin video och vilket mål man vill uppnå.

Publiceringsrutin - börja med att göra så här:

  1. Fundera igenom vilken typ av videofilm du har och hur du vill att den ska publiceras, spridas och användas. Välj sedan något (eller båda) av följande alternativ:
    • ladda upp din video till Brightcove Video Cloud. Då har du möjlighet att publicera filmen på många olika platser, t ex malmo.se, Komin och i Sociala kanaler som Facebook, Twitter och YouTube. Inom kort kommer det att finnas en funktion som automatiskt arkiverar filmerna på Stadsarkivet via Video Cloud
    • ladda upp din video direkt till den aktuella kanalen, t ex Facebook, Twitter, LinkedIn med flera. Detta görs med fördel om din video är av ”ringa värde” och inte behöver långtidsarkiveras på stadsarkivet; t ex rekryteringsfilmer eller kampanjfilmer. Då kan man ladda upp filmen direkt till den aktuella kanalen utan att först ladda upp den till Video Cloud.
  2. Komplettera med undertextfiler och syntolkning (extra ljudspår). Detta blir lag från och med den 23 september 2020.

Malmö stads egna kanaler

Brightcove Video Cloud

Brightcove Video Cloud är vår egen videoplattform – det är en molnbaserad tjänst för administration, kontroll och hantering av alla våra videofilmer på Malmö stad. Förvaltningarnas kommunikatörer har möjlighet att vara redaktörer på Video Cloud.
Läs mer om hur vi använder Brightcove Video Cloud

Microsoft Stream (O365)

Microsoft Stream är en videoplattform som finns inbyggt i operativsystemet Office 365.
Läs mer om hur vi använder Microsoft Stream