Ansvariga utgivare

Här får du veta vem som är ansvariga utgivare och hur det fungerar med registrering av direktsändningar.

Sändningar av video och webb-tv på internet kräver inte tillstånd, men direktsändningar ska registreras hos Myndigheten för press, radio och tv.

På Malmö stad finns för närvarande dessa personer registrerade som ansvariga utgivare:

Carina Nilsson, kommunfullmäktiges ordförande
Ansvarig utgivare för direktsändningar från kommunfullmäktige (www.malmo.se/kf)

Anders Mellberg, kommunikationsdirektör
Ansvarig utgivare för direktsändningar på malmo.se (via vår egen videoplattform)

Alla direktsändningar ska meddelas till stadskontorets kommunikationsavdelning. Kontakta Mikael Hellman (se nedan).