Bildägare

Här får du veta mera om rättigheterna till bilder. Det finns alltid en ägare till en bild - även de du hittar på nätet.

I samband med att en bild tas tillfaller rättigheterna per automatik fotografen (upphovsmannen). De ekonomiska rättigheterna kan byta ägare, medan de ideella rättigheterna alltid kvarstår hos upphovsmannen.  

I Malmö stads avtal med fotografer tillfaller den ekonomiska rättigheten över bilderna alltid beställaren, det vill säga Malmö stad. Det betyder att vi kontrollerar all framtida användning och kopiering av bilden, förutsatt att det inte kränker upphovsmannen. Du måste emellertid alltid ange fotografens namn vid användning av bilden, som skydd av det konstnärliga värdet.

Stäm av med fotografen

En del fotografer tar ut ett högre arvode om de ska överlåta den ekonomiska rättigheten till en bild, medan de flesta fotografer anser att den ekonomiska rättigheten ingår i uppdraget och alltid tillfaller uppdragsgivaren.

På Internet

Det finns alltid en ägare till en bild och Internet är inget undantag. Det kan dock vara svårt att spåra vem som faktiskt har upphovsrätt till en bild på Internet. Tumregeln är därför att inte använda bilder från nätet. Om du ändå vill använda en bild från nätet så kontrollera äktheten och se till att du har upphovsrättsinnehavarens tillstånd att återpublicera.