Bild och webbvideo

Här får du veta vad som gäller för bild och webbvideo — både vad gäller rättigheter och det praktiska arbetet.

Samtycke- och avtalsmallar

Malmö stad värnar om Dataskyddsförordningen (GDPR) och att inhämta samtycke från identifierbara personer ska därför ses som en regel. Här kan du läsa mer om vad som gäller.

Bildägare

Har du rätt att använda bilden som du vill? Här får du veta mera om rättigheterna till bilder. Det finns alltid en ägare till en bild - även de du hittar på nätet.

Om upphovsrätt

Här hittar du svaren på vanliga frågor kring upphovsrätt.

Bildanvändning i sociala medier

Under avsnittet "Regler för bilder" i Malmö stads handbok för sociala medier kan du läsa mer om bildanvändning.

Bildbanker

För att underlätta arkivering, hantering och sök av bilder använder vi både en intern bildbank samt en extern bildbankstjänst. Här kan du läsa mer om bildbanker.

Webbvideo

Med video kan man kommunicera tydlig information som är lätt att ta till sig. Här kan du läsa mer om vilka möjligheterna är med webbvideo.

Ramavtal

Malmö stad har tecknat ramavtal för ett antal olika kommunikationstjänster. Här får du veta vad som gäller när du behöver köpa in en tjänst.