GDPR - det här gäller för APSIS

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR), som gäller från och med den 25 maj 2018, påverkar vår användning av APSIS. Här hittar du en FAQ, checklista och samtyckesmallar (längst ner) som du kan använda som stöd för att göra rätt.

Checklista - att göra i samband med att GDPR börjar gälla

Gamla mottagarlistor
- Vilken laglig grund har du för att spara mottagarlistan?
- Behöver du få in ett samtycke från mottagaren? Om svaret är JA så skicka en samtyckesförfrågan.
- Skapa en ny lista utifrån de som samtyckt och vill prenumerera.

 

Bilder
- Kontrollera dina bilder i Apsis bildbank. Följ Malmö stads förhållningssätt till GDPR vad gäller bilder. Rekommendationen är att rensa i bildbanken så mycket ni kan.
- Vid uppladdning av nya bilder är det viktigt att följa de riktlinjer som finns kring Malmö stads förhållningssätt till GDPR vad gäller bild och film.

 

Nyhetsbrev
- Sortera bort gamla nyhetsbrev som innehåller personuppgifter som inte får lov att finnas där. Rekommendationen är att ta bort alla gamla nyhetsbrev.