Tryckeritjänster

Här kan du beställa tryckeritjänster och läsa mer om Malmö stads avtal.

Sedan 9 december 2019 gäller ett nytt tryckeriavtal. Stibo Graphic A/S är leverantör avseende de vanligaste tryckeritjänsterna.

Beställningar standardsortiment

  • Standardsortimentet listas i denna prisbilagaPDF (pdf, 436.5 kB). Beställningar kan göras genom detta formulär.
  • Kuvert beställs som tidigare genom detta formulär.
  • Visitkort kommer inom kort kunna beställas genom en särksild portal.
  • Ska flera produkter beställas är det enklare att använda Excel-formuläret i avtalskatalogen som heter "Beställningsformulär - produkter i prisbilaga_produktbilaga".

Filerna som ska tryckas laddas upp på Stibos FTP enligt följande (OBS. ange filnamn i beställningen så att Stibo hittar rätt).

Webbadress: https://sftp.stibocomplete.com/ThinClient/
User: Malmo123
Password: Malmo2020

Förnyad konkurrensutsättning

För övriga tryckeritjänster ska samtliga fem ramavtalsleverantörer kontaktas. Som stöd för denna förnyade konkurrensutsättning kan detta formulär användas. Gäller frågan flera typer av produkter är det enklare att använda Excel-formuläret "Exempel förnyad konkurrensutsättning flera artiklar" som ligger i avtalskatalogen (sök på "tryckeritjänster").

Där finns även mer detaljer om avtalet, till exempel vad gäller efterbehandling och leverans.

Det tryckeri som har lägst pris ska tilldelas uppdraget. Du ska inte meddela exakt pris för enskilda anbud då denna uppgift kan sekretessbeläggas på begäran av leverantör. Ett undantag är om man frågat efter flera produkter samtidigt. Då kan man ange totalt utvärderingspris utan att avslöja vad den enskilda produkten kostar. På grund av detta har en överenskommelse gjorts med leverantörerna om att inte begära ut prisuppgifter på enskilda produkter från övriga leverantörer.

Här är kontaktuppgifter till de olika tryckerierna

Stibo Graphic A/S
malmo@stibo.com
Thomas Ahlblom, tel: 0728-575996 (ansvarig projektledare för Malmö Stad)
Jonna Berg, tel: 0728-575997 (backup projektledare för Malmö Stad)

Tryckservice AB
gary.erixon@tryckservice.nu
Gary Erixon
Tel: 0705-570115

Wiking Offset & Digital Tryck Malmberg AB
malmo@wikingtryck.se
Martin Malmberg
Tel: 040-31 28 85
martin@wikingtryck.se

Arkitektkopia AB
offert@arkitektkopia.se
Ola Salmela
Tel: 0709-937026
ola.salmela@arkitektkopia.se

Ljungbergs Tryckeri i Klippan AB
mikael@ljungbergs.se
Mikael Svensson
Tel: 0765-34 93 42