Strategisk kommunikationsrådgivning

Här kan du se vad som ingår i Malmö stads ramavtal för strategisk kommunikationsrådgivning, vilka byråer vi har avtal med och hur du kontaktar dem.

Detta ingår i ramavtalet

Exempel på tjänster

 • Internt stöd till ledningen i kommunikationsstrategiska frågor
 • Förändringskommunikation
 • Medborgardialog och beteendepåverkan
 • Intern och extern kommunikationsstrategi
 • Kommunikationsplan inklusive budskapsplattform
 • Undersökningar, analyser och utvärderingar av kommunikation
 • Kriskommunikation
 • Public Affairs
 • Praktisk budskapsträning inklusive mediaträning
 • Omvärldsanalys, research
 • Strategi för normkritisk och tillgänglighetsanpassad kommunikation
 • Sociala medier

Så här beställer du

När du beställer kommunikationstjänster bör du fylla i detta beställningsformulärWord (word, 60.3 kB). Det underlättar för uppdragstagaren att snabbt skapa sig en förståelse för ditt projekt och ditt kommunikationsbehov.

Läs mer om reglerna för att beställa kommunikationstjänster i Vägledning vid beställningPDF (pdf, 369 kB).

Utvärdering

Efter större beställningar bör samarbetet utvärderas för att leverantörerna ska kunna utvecklas och för att vi ska bli bättre beställare. Förslag på punkter att diskutera:

 • Hur fungerade kommunikationen mellan leverantör och beställare?
 • Hur väl motsvarade leveransen förväntningarna?
 • Vad var bra? Vad kunde gjorts bättre och på vilket sätt?

Stadskontoret ansvarar för avtalen och tar gärna del av utvärderingar av projekt. Se kontaktperson nedan.

Upphandlade leverantörer och kontaktpersoner

1. Gullers Grupp AB

Adam Bartnik, telefon: 070-749 90 10
Julia Thorfinn, telefon: 070-250 52 30

De två andra byråerna får kontaktas i tur och ordning om man inte kommer överens om antalet timmar för uppdraget, eller om uppdraget inte bekräftas inom 48 timmar helgfri vardag. Om värdet av tjänsten överstiger 150 000 kronor ska samtliga byråer få chans att lämna ett anbud.

2. Prime Public Relations i Sverige AB

Per Hansen, telefon: 070-341 46 55

3. New Republic AB

Jean-Daniel Maurin, telefon: 070-972 55 04

Avtalsperiod

Avtalsperioden gällde från den 1 april 2017 och förlängdes 2019 för att gälla i ytterligare två år.