Kreativa kommunikationstjänster

Här kan du se vad som ingår i Malmö stads ramavtal för kreativa kommunikationstjänster, vilka byråer vi har avtal med och hur du kontaktar dem.

Detta ingår i ramavtalet

Exempel på tjänster

  • Stöd och rådgivning inom kreativa och operativa frågeställningar, med stort fokus på den digitala transformationen.
  • Kommunikationsplattformar.
  • Kommunikationskoncept.
  • Kampanjplaner med tillhörande kanalval.
  • Utvärdering av kommunikationsinsatser utifrån satta mål.
  • Formgivning och originalproduktion av reklam- och informationsmaterial i alla relevanta kanaler.
  • Digitala produktioner, t ex banners, informationsskärmar och landningssidor.

Så här beställer du

När du beställer kommunikationstjänster bör du fylla i detta beställningsformulärWord (word, 60.3 kB). Det underlättar för uppdragstagaren att snabbt skapa sig en förståelse för ditt projekt och ditt kommunikationsbehov.

Läs mer om reglerna för att beställa kommunikationstjänster i Vägledning vid beställningPDF (pdf, 369 kB).

Utvärdering

Efter större beställningar bör samarbetet utvärderas för att leverantörerna ska kunna utvecklas och för att vi ska bli bättre beställare. Förslag på punkter att diskutera:

  • Hur fungerade kommunikationen mellan leverantör och beställare?
  • Hur väl motsvarade leveransen förväntningarna?
  • Vad var bra? Vad kunde gjorts bättre och på vilket sätt?

Stadskontoret ansvarar för avtalen och tar gärna del av utvärderingar av projekt. Se kontaktperson nedan.

Upphandlade leverantörer och kontaktpersoner

1. Creuna (tidigare The Fan Club)

Markus Bagewitz, telefon: 0704 958 202

De två andra byråerna får kontaktas i tur och ordning om man inte kommer överens om antalet timmar för uppdraget, eller om uppdraget inte bekräftas inom 48 timmar helgfri vardag. Om värdet av tjänsten överstiger 150 000 kronor ska samtliga byråer få chans att lämna ett anbud.

2. Garbergs Malmö

Fredrik Byrfors, telefon: 070 750 51 71

3. Jung Relations

Jonas Sevenius

Avtalsperiod

Avtalsperioden gällde från den 1 april 2017 och förlängdes 2019 för att gälla i ytterligare två år.