Fotograftjänster

För tillfället har Malmö stad inga upphandlade fotografer.

Anledningen är att vi inte beställer fotograftjänster i den omfattning som krävs för att göra en upphandling. Istället görs direktupphandling.

Direktupphandling

Direktupphandling genomförs när det inte finns något avtal för den vara eller tjänst som ska införskaffas, och totalkostnaden för inköpet understiger 534 890 kronor.

Vid en direktupphandling inhämtas pris och andra uppgifter om varan eller tjänsten från minst tre företag. Det är verksamheten som avgör vilka företag som blir tillfrågade.