Avtal för kommunikationstjänster

Här hittar du de ramavtal som Malmö stad har för olika kommunikationstjänster. Läs noga in dig på dem innan du gör din beställning.

Läs vad som gäller inom respektive avtalsområde genom att använda menyn.