Enkätundersökning Våld i nära relationer
- LSS

Denna enkät skickas ut till samtliga sektionschefer inom LSS i Malmö stad. Syftet är att få en överblick av upplevd och misstänkt omfattning av våldutsatthet hos personer med funktionsnedsättning. Underlaget ger en bild av brukarnas skyddsbehov för fortsatt utveckling av eventuella insatser.

För att komma vidare i arbetet är vi tacksamma om ni tar er tid att
svara på nedanstående enkät. Den tar endast ett par minuter att besvara.

Sista dag för att svara på enkäten är den 5 november.

Tack för din medverkan!

EnkätundersökningFråga 1
Har du varit med om situationer där du vet att brukaren/deltagaren är utsatt för våld i nära relation? Om nej, gå vidare till fråga 9. * (obligatorisk)
Fråga 1


Fråga 2

Fråga 3
Kön på brukare/deltagare (om fler än en person utsatts är flera svar möjliga):
Fråga 3Fråga 4
Hur gammal var personen som utsattes (flera svar är möjliga)?
Fråga 4


Fråga 5
Vem har personen blivit utsatt av (flera svar är möjliga)?
Fråga 5Fråga 6
Har det funnits behov av att ordna ett nytt boende på grund av våldssituationen?
Fråga 6


Fråga 7
Har det funnits skyddsbehov vid något tillfälle?
Fråga 7


Fråga 8
Om det funnits behov av att flytta brukaren till annat boende vid våld i nära relation, har det varit aktuellt de senaste tre åren?
Fråga 8


Fråga 9
Vet du vad du ska göra om du möter våld i nära relation i ditt arbete?  * (obligatorisk)
Fråga 9


Fråga 10
Som chef, känner du att du skulle behöva något stöd/hjälp vid dessa situationer? * (obligatorisk)
Fråga 10


Fråga 11

Fråga 12