Kriscentrum boende

Kvinnor som utsatts för våld i en nära relation, är hotade och inte längre kan bo kvar i hemmet kan söka skydd på kriscentrum boende. Våldet kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt, materiellt eller ekonomiskt.

Att bo på det skyddade boendet är kostnadsfritt och kräver beslut från socialsekreterare inom individ- och familjeomsorgen. Kvinnan ska vara skriven i Malmö stad och vara över 18 år. Det finns inte möjlighet att ta emot kvinnor i aktivt missbruk eller psykisk sjukdom.

För att få kontakt med boendet finns en jourtelefon, 040-29 09 99, som är bemannad dygnet runt. Genom jourtelefonen finns möjlighet för kvinnan, anhöriga eller myndigheter att prata om situationen, få råd och stöd samt att eventuellt planera för en inflyttning. Inför en inskrivning på kriscentrums skyddade boende gör personalen en skydds- och riskbedömning.   

Vi erbjuder

I det skyddade boendet erbjuds våldsutsatta kvinnor och deras eventuella barn:

  • Tillgänglig personal dygnet runt.
  • En egen kontaktperson för såväl kvinnan som barnen.
  • Riskbedömning.
  • Omhändertagande i den akuta fasen och krissamtal.
  • Informativa, rådgivande och bearbetande samtal kring våldet.
  • Praktiskt stöd och samarbete med exempelvis advokat, polis, sjukvård och socialtjänst.
  • Stöd i en eventuell rättsprocess såsom brottmål eller vårdnads- och/eller umgängesmål.
  • Efter flytt från kriscentrum erbjuds fortsatt stöd och samtalskontakt för både kvinnan och barn samt möjlighet att ingå i en kvinnogrupp.

Det skyddade boendet är ett kollektivt boende, vilket innebär att kök och vardagsrum är gemensamma. Varje kvinna har eget ansvar för det vardagliga livet såsom de egna barnen, inköp, matlagning och städning.    

Barn i skyddat boende

Alla barn som flyttar in på kriscentrum har upplevt våld eller själv varit utsatta för våld. Kriscentrums barnteam erbjuder, förutom enskilda samtal även barngrupp för barn från 5 års ålder samt mamma/barn-grupp. Kvinnorna får också stöd och praktisk hjälp med sin föräldraroll.

Kriscentrum Borgen

Kvinnor som bott på kriscentrum boende och som inte längre har akut behov av skydd och stöd, kan från och med slutet av februari 2013 erbjudas plats på gruppboendet Borgen.

Varje kvinna har sitt eget rum och delar badrum, sällskapsrum och kök med andra boende. Var och en ansvarar för egna inköp och matlagning. För krisbearbetning och stödsamtal finns personal på boendet dag- och kvällstid på vardagar. Under nätter och helger kan kvinnor som behöver hjälp kontakta kriscentrum boende.

Borgen ligger centralt placerat nära grönområden och affärer och har plats för fyra kvinnor med eller utan barn. Platserna på Borgen förmedlas genom kriscentrum boende och är biståndsbedömda. Dygnskostnaden på 400 kronor bekostas av stadsdelen där kvinnan är folkbokförd.