EXTRA Basutbildning om

Våld i Nära Relationer
för personal inom

Vård- och omsorg

Med anledning av det stora intresset av Kompetenscentrums basutbildning om våld i nära relationer erbjuds anställda inom Malmö Stad ytterligare en utbildning i november/december.                      

Utbildningen är grundläggande och riktar sig till dig som arbetar inom Malmö stads LSS-verksamheter eller inom äldreomsorgen.

Du som deltagare får kunskap om våld och dess konsekvenser. Vi diskuterar även bemötande och samverkan mellan myndigheter.

Med en höjd kunskapsnivå blir personalen stärkt i mötet med kvinnor, män och barn som lever med våld.

Extrainsatt basutbildning VO vinter-17

Datum
Utbildningen ges under tre halvdagar: 29 november, 4 december och den 11 december.

Tid
Tiderna är kl. 9.00–12.00 (vid alla tillfällen)

Plats
Ungdomens Hus sal 4, Norra Skolgatan 10B


Anmälan till utbildning (senast 27 november)

Basutbildning  - Startdatum den 29 november