Kompetenscentrum mot våld i nära relationer 

Kompetenscentrum mot våld i nära relationer erbjuder bas-, fördjupnings- och spetskompetensutbildningar i ämnet våld i nära relationer till anställda inom de kommuner i Skåne som valt att ingå i verksamheten.

Kompetenscentrum mot våld i nära relationer är en utbildningsverksamhet som kommunerna i Skåne kan ingå i avtal med. Syftet med kompetenscentrum är att säkerställa det långsiktiga och kontinuerliga behov av kompetens- och metodstödsutveckling inom området våld i nära relationer som kan finnas bland kommunalt anställd personal.

Verksamheten arbetar med utbildningsinsatser där kommunerna har möjlighet att välja mellan utbildningar på olika nivåer. Det finns en övergripande basnivå, där fokus ligger på våldet, våldets konsekvenser och bemötande. Sedan erbjuds fördjupningsutbildningar om t.ex. våldsutövare, barn- och unga, hedersproblematik och samverkan inom kommunen och mellan olika myndigheter.

Dessutom arrangerar kompetenscentrum spetsutbildningar och utbildning inom metodstöd såsom hot- och riskbedömningsinstrument.

Avtalskommuner

På kartan nedan visas de kommuner som hittills har hittills skrivit avtal med verksamheten.