Avenbokens behandlingshem

Avenbokens behandlingshem vänder sig till de kvinnor och män med missbruksproblem som har behov av institutionsvård. Vi arbetar utifrån den evidensbaserade metoden CRA – community reinforcement approach – men kombinerar denna med såväl gruppmoment som social färdighetsträning.

Vi arbetar utifrån en individuell planering där den enskildes behov står i fokus, något som innebär att våra behandlingstider kan variera från 1 månad och uppåt. För att få möjlighet att genomgå vår CRA-behandling krävs dock minst 3 månaders placering.

För ytterligare information och placeringsförfrågningar kontakta samordnare Åsa Andersson på 0768-74 82 94 eller asa.h.andersson@malmo.se.