Soctanter på nätet

Soctanter på nätet vänder sig till Malmöbor som vill ställa anonyma frågor av social karaktär.

Frågorna handlar ofta om försörjningsstöd, boende, missbruk, relationer, mobbning och hemtjänst och de besvaras av socialsekreterare på Social jour. Forumet är öppet för nya inlägg dygnet runt. Besökare på forumet kan diskutera med andra och skriva egna kommentarer.

Är frågan brådskande hänvisas hjälpsökande till sin stadsdel eller Social jour, 040-34 56 78 (efter kontorstid).

Alla inlägg läses igenom före publicering för att undvika kränkningar. Om inläggen innehåller information som går att spåra till enskilda individer, tas sådana uppgifter bort.

Soctanter på nätet är Sveriges första socialrådgivning på internet. 2011 vann Soctanter på nätet Guldlänken som Sveriges bästa e-förvaltning för att lösningen med enkla och billiga hjälpmedel ger betydande effekter, inte minst när det gäller att fånga sociala problem i tidiga skeden.