Evonhuset

Evonhuset vänder sig till personer som säljer, köper, byter eller konsumerar sexuella tjänster på olika sätt, anhöriga samt personer som är utsatta för människohandel.

Evonhuset är en HBTQ-certifierad verksamhet. Vårt mål är att alla individer som kommer i kontakt med Evonhuset ska känna sig väl bemötta och få stöd utifrån sina egna behov.

Kontakten med oss kan se olika ut, vi anpassar oss efter vad som känns bäst för den enskilde. Samtalen kan ske via telefon, e-post eller personliga möten och vi erbjuder även praktiskt stöd i kontakt med andra aktörer. För kontakt med Evonhuset behöver personen vara över 15 år.

Läs mer om vad Evonhuset erbjuder på malmo.se

Innehåll på sidan

Så här arbetar vi mot människohandel

I ett samarbete mellan Malmö stad och Jämställdhetsmyndigheten har två medarbetare ett regionalt uppdrag mot människohandel. Regionkoordinatorernas uppdrag innefattar människohandel, oavsett ålder, för alla ändamål och omfattar region Syd: Skåne, Blekinge, Kronobergs län och Kalmar län.

När är ett ärende som rör misstanke om människohandel blir aktuellt i region Syd ska regionskoordinatorerna kontaktas. Regionkoordinatorernas uppdrag är att informera brottsutsatta om deras rättigheter samt samordna hjälpinsatser med exempelvis socialtjänsten, Migrationsverket, polis, sjukvården och boenden. Regionkoordinatorerna kan även, tillsammans med internationella aktörer, verka för att hjälpa till ett tryggt återvändande.

Misstänker du människohandel så kontakta oss. För den utsattes skull önskar vi bli kontaktade i ett tidigt skede. Telefon 020-35 40 40

Kunskapsspridning

Möter du på din arbetsplats personer med erfarenhet av sex mot ersättning och vill lära dig mer om området? Vi finns till som rådgivning, stöd och samarbete i enskilda ärenden. Vid intresse kan vi även erbjuda föreläsningar och utbildningar.