Stödhusen Bangatan och Västra Skrävlinge

Stödhusen är boenden riktade till hemlösa personer med ett aktivt missbruk och psykisk ohälsa, så kallad samsjuklighet. Boendena drivs av funktionsstödsförvaltningen och är kommunövergripande.

Placering sker via socialtjänsten som beviljar bistånd till boendet. Hyra och serviceavgift betalas av hyresgästen själv. Stödhusens verksamheter innehåller inte något behandlingsarbete utan är sociala stödboenden med långsiktiga mål för en bättre fungerande livs- och boendesituation. Personal finns tillgängliga dygnet runt för att kunna stödja och motivera hyresgästerna i deras vardag. Boendet är inte tidsbegränsat och det ställs inte krav på drogfrihet.

När en remiss inkommit så görs en bedömning utifrån personens individuella behov och om Stödhusen är rätt resurs för den enskilde. Det är viktigt för oss att kunna erbjuda ett tryggt boende för alla våra hyresgäster.

Stödhuset Bangatan har tio platser och Stödhuset Västra Skrävlinge har 15 platser för kvinnor och män.

Vi erbjuder ett tryggt boende med kontaktmannaskap. Vi hjälper hyresgästerna med allt ifrån praktiska göromål till att vara med vid möten med olika myndigheter. Genom aktivt stöd arbetar vi långsiktigt med att höja hyresgästernas egen förmåga att ta hand om sina vardagliga sysslor och i bästa fall ändra på sin livsföring.

Varje hyresgäst har ett eget möblerat rum, tillgång till matsal med ett litet pentry, gemensamt allrum med TV, tvättstuga samt badrum med dusch och badkar. I serviceavgiften ingår frukost, lunch, middag, kvällsfika samt sänglinne, handdukar, dagstidning. internet m.m.

Skicka remissen

Remisser sänds till till Marie Siljegovic Persson, Stödhuset Västra Skrävlinge. Se kontaktuppgifter nedan.

Tänk på sekretessen: Skicka remissen i ett förseglat kuvert som du i sin tur lägger i ett kuvert för internpost (de bruna). Du ska skriva verksamhetens namn överst och mottagarens namn på rad två.