Genomgångsboendet

Genomgångsboendet tillhör sektionen lägenhetsboende, avdelning boende och etablering, arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Genomgångsboendets målgrupp är vuxna, bostadslösa Malmöbor. Lägenheterna hyrs ut i andra hand.

Genomgångsboendet består av tio boenden på olika adresser i Malmö. Boendena heter Per Albin, Hallingsgatan, Fregatten, Knäbäcksgången, Luggude, Hagstorp, Hammaren, Bure, Ringberga och Garagegatan.

För att bo på genomgångsboende krävs att den sökande är bostadslös. På samtliga boende råder drogfrihet där man under boendetiden inte får inta alkohol eller droger.

Personalen på genomgångsboendet finns tillgänglig dagtid, måndag till fredag, mellan kl. 08.00 och 16.00. Personalen gör regelbunden lägenhetstillsyn på samtliga boenden.

Per Albin

På Pildammsvägen finns det 32 lägenheter för män och kvinnor.  

Hallingsgatan

På Hallingsgatan finns det 16 lägenheter för män och kvinnor.  

Fregatten

På Fregattgatan finns det 12 lägenheter för män och kvinnor.  

Knäbäcksgången

På Örtoftagatan finns det 8 lägenheter för kvinnor.

Luggudde

På Herrestadsgatan finns det 19 lägenheter för män och kvinnor.

Hagstorp

På Hagstorpsgatan finns det 8 lägenheter för barnfamiljer.

Hammaren

På Hagstorpsgatan finns det även 22 lägenheter för ensamstående män och kvinnor.

Bure

På Bures gata 1 A och 3 A finns 7 lägenheter för barnfamiljer.

Ringberga

På Ringbergsgatan 2 L–T finns 8 lägenheter för barnfamiljer. 

 

Garagegatan

På Garagegatan 14 A och 16 A finns 5 lägenheter för akutboende.