Aktivitetshuset

Aktivitetshuset är en öppen mötesplats för Malmöbor över 18 år som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden och som behöver en meningsfull, sammanhangsskapande och trygg vardag.

I verksamheten har besökarna tillgång till bland annat gym, datorrum, tv, handarbetsrum, massagestol, bordtennis, darttavla, samt avslappningsrum med ljusterapilampor. Det erbjuds även stöd- och motivationssamtal, social rådgivning och hjälp i kontakter med myndigheter och andra för besökaren relevanta verksamheter. Verksamheten har även ett etablerat samarbete med Ikea. Aktivitetshuset får möbler av Ikea, dessa förmedlas sedan till personer som fått bostad i andra hand via Malmö stad. Aktivitetshuset har också ett samarbete med arbetsmarknadsprojektet som sträcker sig fram till och med 2018.

Strukturerad öppenvård i Malmö (SÖM)

Tillsammans med Öppenvårdshuset Gustav driver Aktivitetshuset behandlingsprogrammet Strukturerad öppenvård i Malmö. SÖM vänder sig till personer med missbruksproblematik och består både av öppenvårdsbehandling och aktiviteter. Läs mer om SÖM.