Hem- och bostadslösa

Malmö stad har en rad olika insatser för hemlösa malmöbor. Utöver de kommungemensamma verksamheterna har respektive socialtjänstavdelning egna resurser för hemlösa.

Kontakter i socialtjänstavdelningarna

Socialtjänst Norr
Sektionschef 040-34 03 45

Socialtjänst Öster
Sektionschef 040 - 34 53 74

Socialtjänst Söder
Mottagningsgruppen för vuxna
040-34 56 44
040-34 57 16
040-34 38 85
Sektionschef 040-34 58 43

Socialtjänst Väster
Enhetschef 040-34 46 39

Socialtjänst Innerstaden
Sektionschef 040-34 36 60
Sektionschef 040 - 34 38 50