Belastningsregisterprocess

Innan en handledare påbörjar sitt uppdrag krävs det att hen uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret som är mindre än ett år gammalt.

Utdrag ur belastningsregister görs även på de handledare som vi ej använt under de senaste två åren, som en kvalitetssäkring. Har arbetsplatsen använts behöver alltså utdrag ur belastningsregister ej göras. För att kunna säkerställa när utdrag ur belastningsregister behöver göras är det viktigt att alltid efter att en arbetsplats använts uppdatera Bonigi med datum för när man senast använde arbetsplatsen samt vid inhämtning av utdrag ur belastningsregister. Vid inhämtning av belastningsregister görs en uppföljning kring samarbetet, hur handledaren ställer sig till det, hur det är på arbetsplatsen osv.

  • Kontakta handledare/tilltänkt handledare och informera om att hen ska visa upp ett utdrag ur belastningsregistret enligt följande länk. Beroende på hur pass etablerad kontakten är med handledaren sedan tidigare så be handledaren att antingen skicka in blanketten själv eller erbjud dig att själv skicka ifylld blankett med ett frankerat kuvert med adressen som framgår på blankettens nedre kant. Informera tilltänkt handledare om att kuvertet från Rikspolisstyrelsen inte får öppnas.
  • Ring tilltänkt handledare efter 2 veckor och se om utdraget ur belastningsregistret inkommit. Kom överens med handledaren att träffas för uppvisande av utdraget ur belastningsregistret. Det är viktigt att personal från Ungdomstjänst öppnar kuvertet och inte tilltänkt handledare. Lämna tillbaka utdraget ur belastningsregistret efter detta har granskats.
  • Avsätt tid för handledarvård, exempelvis genom att gå igenom handledarhandledning.
  • Dokumentera datum för när utdraget ur belastningsregistret är utfärdat i Excelfilen belastningsregister i mappen för Ungdomstjänst i gemensamma mappar.
  • återgå till huvudprocessen.