Stödsamtal

1 Stödsamtal

 • Vid samtycke om sms. Skicka en påminnelse dagen innan. Skriv in att du messat i kalendern.
 • Vid teamning, ska det ges samtycke från klienten. TeamningsunderlagPDF (pdf, 168.5 kB).
 • Vid första besök hos Stödcentrum skall den brottsutsatte informeras om Plattform Malmö, Stödcentrum, sekretess och anmälningsskyldigheten samt besöksprocessen. Checklista första besök stödsamtal.Word (word, 47.1 kB)
 • Informera klienten att vi sparar uppgifter kring att de har fått stödsamtal och att det sparas i två år.
 • Fråga vad som är viktigt för klienten att prata om idag som kan vara till hjälp samt målformulera.
 • Erbjud praktisk hjälp.
 • Erbjud ny tid för fortsatt samtal.
 • Efter avslutat samtal be klienten fylla i utvärderingsinstrumentet SRSPDF (pdf, 158.4 kB)

2 Fortsatt arbete

 • Om den brottsutsatte väljer att boka en ny tid skriv in i den gemensamma kalendern.
 • Vid hembesök skriv in klientens adress i kalendern och ta med larm.
 • Registrera samtalet i statistikprogram Bonigi genom att lägga till ett möte. Välj plats: Stödcentrum, även om samtalet har skett i telefon. 
 • Vid behov skriv intygWord (word, 53.6 kB) till Brottsoffermyndigheten, Målsägandebiträde m.fl.
 • Vid behov ta kontakt med eller hänvisar den brottsutsatte vidare till polis, försäkringsbolag, sjukvård, skola, brottsoffermyndigheten, vittnesstöd, åklagare etc.

3 Ärendet avslutas

 • Om den brottsutsatte väljer att inte boka ny tid skall ärendet avslutas i Bonigi. AvslutsorsakerWord (word, 46.7 kB) i Bonigi
 • Om den brottsutsatte avbokar bokad tid och inte vill ha en ny tid skall ärendet avslutas i Bonigi.
 • Om den brottsutsatte inte kommer på bokad tid vid nybesök, skicka brevWord (word, 54.4 kB), notera missat möte samt avsluta i Bonigi.
 • Om den brottsutsatte inte kommer på bokad tid efter första stödsamtalet ska missat möte noteras i Bonig. Avsluta som stödkontakt genomförd. 
 • Om en klient återupptar kontakten inom två veckor från avslut ska ärendet öppnas på nytt i Bonigi. Om det gått mer än två veckor öppnas nytt ärende i Bonigi.  

4 Arkivering

 • Arkivera ärendet genom att fylla i försättsblad för arkivering. Lägg försättsblad och ärende i plastficka som ska förvaras i arkivet, i lådan Stödcentrum.