Nätverksmöten

1 Förfrågan

 • Remittenten gör en förfrågan om ett förmöte.  FörfråganWord (word, 47 kB) till nätverks-ledarna.

2 Förmöte

 • Tillsammans med remittenten och klienten/familjen går man igenom vad som ska tas upp på nätverksmötet dvs. vad syftet med mötet är. Klienten skriver under blanketten, att nätverksledaren kan ta nödvändiga kontakter inför mötet.
 • Nätverksledaren ritar en nätverkskarta över individens nätverk och professionella, nätverkskartaWord (word, 24.8 kB) samt fyller i mobiliseringsschematWord (word, 36 kB)

3 Mobilisering

 • Nätverksledaren bjuder in de personer man kommit fram till är viktiga i sammanhanget. Inbjudningsbrev skickas till samtliga fast till professionella kan mail skickas. Det privata nätverket ska avidentifieras i brevetWord (word, 57.5 kB). Fyll i alla uppgifter på blanketten nätverksmöteWord (word, 25.3 kB).

4 Nätverksmötet

Två nätverksledare leder nätverksmötet.

 • Informera om sekretess, tider, fikarast, mobilerna avstängda, att man får röra sig i rummet och att mötesledarna ibland konfererar öppet i rummet. Informera att mötesledarna inte dokumenterar.
 • Deltagarna presenterar sig och berättar om sin roll i förhållande till huvudpersonen.
 • Mötesledarna öppnar mötet med en retrib, olika verktyg att samla ihop gruppen.
 • Nätverksledarna informerar om alla ska komma till talls och inte avbryta varandra.
 • Mötet avslutas med någon form av överenskommelse och/eller avtal t.ex. vem ska göra vad.
 • Nätverksledarna erbjuder ett uppföljande möte. Om klienten/familjen vill ha en uppföljning bokas tid på nätverksmötet och vem som ska bli inbjudna.
 • Efter avslutat möte, be deltagarna att fylla i utvärderingsinstrumentetWord (word, 42.5 kB).
 • Registrera mötet i statistikprogrammet.

5 Uppföljning

 • Vid uppföljning går man igen om det man bestämde har blivit gjort.
 • Klienten/familjen får berätta om och vad som blivit bättre.
 • Dokumentera i statistikprogrammet.