Medling

1 Ärendet inkommer

Medlingsblankett inkommer från polis, socialtjänst, skola eller annan.
Lathund medling, socialtjänstenWord (word, 49.6 kB)
AktualiseringWord (word, 58 kB) av medlingsärende

 • Alla medlingsärenden går via medlingssamordnaren som registrerar i Exell och lägger det i telefonpärmen.

2 Ärendet påbörjas

 • Den som har telefontiden ringer GP och bokar in ett förmöte på första lediga tid.
 • Den som får ärendet registrera i statistikprogram Bonigi.
 • Fyll i ärendelapp och häng på styrningstavlan
 • Kontakta ansvarig socialsekreterare/polis eller annan remittent som inkommit med ärendet. Informera om att ärendet har aktualiserats hos oss, samt vilken handläggare på Stödcentrum som är ansvarig för ärendet. Fråga även om remittenten är intresserad av att få återkoppling i samband med att medlingsprocessen avslutas. Detta gäller om det finns ett medgivande från parterna.

3 Kontakt med gärningsperson

 • Ring gärningspersonen och dennes föräldrar för att informera om medling och erbjuda tid för förmöte. Checklista GP telesamtalWord (word, 47.9 kB)
 • Om man inte får något svar inom två veckor skickas informationsbrevWord (word, 47.5 kB).
 • Om inget svar inkommit inom två veckor efter brev ska ärendet avslutas, se vidare under rubriken Ärendet avslutas.
 • Vid flera gärningspersoner ska alla kontaktas och erbjudas förmöte var för sig.
 • Boka förmöte. Skicka kallelseWord (word, 47.1 kB) om klient önskar detta. Fråga klienten efter samtycke till sms påminnelse, dokumentera.
 • Flytta ärendelappen på styrningstavlan.

Om gärningspersonen väljer att inte delta i medling återkoppla till remittent och avsluta ärendet, se vidare under rubriken Ärendet avslutas.

4 Förmöte med gärningsperson

 • Använd AnteckningsmallWord (word, 24 kB) vid förmötet.
 • Syfte med mötet är att informera om medling och klargöra intresset för att delta i medling. Checklista Förmöte gärningspersonWord (word, 47.4 kB)
 • Vid förmöte skall gärningspersonen tillfrågas om det är möjligt för oss att delge remittenten om hur det gått i medlingsprocessen.
 • Uppdatera informationen i statistikprogram Bonigi.
 • Flytta ärendelapp på styrningstavlan.
 • Om gärningspersonen vill delta i medling fyll i blankett till åklagare/polis, i de fall gärningspersonen är äldre än 15 år och om rättegång inte har varit än samt 14 dagar efter avslutad rättegång. Skicka även blanketten i de fall medlarna bedömer att medling inte är lämpligt. Maila blanketten inställning till medlingWord (word, 56.8 kB), till åklagare eller polis

Om gärningspersonen väljer att inte delta i medling återkoppla och avsluta ärendet, se vidare under rubriken Ärendet avslutas.

5 Kontakt med målsägande

 • Ring brottsoffersamordnarna på polisen för att beställa polisanmälan om denna ej inkommit.
 • Ring målsägande och dennes föräldrar för att informera om medling och erbjuda tid för förmöte. Checklista MÄ telesamtalWord (word, 48.2 kB).
 • Om det är mer än en målsägande ska alla kontaktas och erbjudas förmöte var för sig eller ett gemensamt förmöte.
 • Om man inte får något svar inom två veckor skickas informationsbrevWord (word, 47.6 kB).
 • Boka förmöte. Skicka kallelseWord (word, 47 kB) om klient önskar detta. Fråga klienten efter samtycke till sms påminnelse, dokumentera.
 • Flytta ärendelapp på styrningstavlan.

Om målsägande väljer att inte delta på förmöte återkoppla och avsluta ärendet. Se sedan vidare under rubriken Ärendet avslutas.

6 Förmöte med målsägande

 • Använd AnteckningsmallWord (word, 24 kB) vid förmötet.
 • Syfte med mötet är att informera om medling och klargöra intresset för att delta i medling. Checklista Förmöte målsägandeWord (word, 47.6 kB)
 • Uppdatera informationen i statistikprogram Bonigi.
 • Flytta ärendelapp på styrningstavlan.

Om målsägande väljer att inte delta i medling återkoppla till gärningspersonen/åklagare/polis/remittent och avsluta ärendet, se vidare under rubriken Ärendet avslutas.

7 Boka medling

 • Om både gärningspersonen och målsägande väljer att delta i medling skall en gemensam tid bokas, där även förälder/annan vuxen kan vara med. Se till att det finns balans i rummet i antal närvarande.

8 Medling

 • Den medlare som har hand om ärendet inleder samtalet och fördelar sedan ordet. Checklista MedlingWord (word, 48.1 kB).
 • Då båda parter, eventuella medföljare samt medlarna har fått sagt det som önskas avslutar medlaren mötet.
 • Uppdatera i statistikprogram Bonigi.
 • Uppdatera blankett till åklagare/polis och maila.
 • Återkoppling till remittent
 • Spara kontaktuppgifter till parterna i de fall det skall göras en uppföljning.
 • Tillfråga gärningspersonen och målsägande om vi kan få möjlighet att kontakta dem 14 dagar efter medlingen är avslutad för att göra en uppföljning.

9 Ärendet avslutas

Ett medlingsärende avslutas om kontakt ej fås med gärningspersonen/målsägande eller om gärningspersonen/målsägande inte vill delta i medling samt efter att medling har skett.

 • Kontrollera att all information har registrerats i statistikprogram Bonigi och avsluta. 
 • Flytta ärendelapp till krok för medling på styrningstavlan om medling har skett annars ska lappen flyttas till avslutat.
 • Alla inkomna och upprättade handlingar ska arkiveras i pärmen "Medling".

10 Uppföljning

 • Ring både målsägande och gärningsperson och ställ frågor, se frågeformulär uppföljningWord (word, 48.2 kB). Avbryt uppföljningen efter tre försök till telefonsamtal.