Socialsekreterare hos polisen

Socialsekreterare hos polisen (SSK polis) arbetar för att uppmärksamma unga upp till 18 år som befinner sig i miljöer som är en risk för deras hälsa och utveckling.

Syftet är att minska nyrekryteringen till kriminalitet och missbruk. Genom utbildning och information till polisen ökar vi deras kunskap om socialtjänstens arbete. Vi hjälper även till att underlätta informationsutbytet mellan socialtjänst och polis.

SSK polis kom till för att skapa och upprätthålla en bra kommunikation mellan socialtjänst och polis för att ge en snabbare reaktion på unga som begår brott.

En viktig roll för Socialsekreterare hos polisen är att delta vid förhör. Efteråt har vi samtal med den misstänkte och eventuellt föräldrarna. Ungdomen informeras om att en anmälan görs till socialtjänsten. Anmälan skickas därefter till respektive stadsområde. Målsättningen är att det skall ske inom 24 timmar.

Socialsekreterare hos polisen har även samtal med ungdomar i åldern 12-15 som har varit misstänkta för brott men där polisen väljer att inte inleda en förundersökning.

Efter samtal med mottag för Barn och Familj samt polisen, har nya  mallar skapats för att underlätta kommunikationen mellan socialtjänsten och Polismyndigheten.