Sociala insatsgrupper

Ungdomar och unga vuxna från 13 år och uppåt som begår brott kan behöva hjälp med att komma ifrån detta beteende. Vårdnadshavare till barnen kan behöva stöd för att kunna hjälpa sina barn.

I en social insatsgrupp träffar den unga personer som samarbetar för att hjälpa den unga att sluta begå brott: polis, skolpersonal, social-sekreterare, fältassistent, föräldrar och/eller andra viktiga personer. Föräldrars samtycke behövs för att de medverkande ska kunna dela information med varandra. Om barnet är över 15 år krävs också att hen ger sitt samtycke.

Den sociala insatsgruppen utgår från den unga och dennes behov. Målet är att det ska fungera bra för ungdomen i skolan, på praktiken eller på jobbet och att den unga ska ha en meningsfull fritid. Den unga träffar den sociala insatsgruppen regelbundet. Däremellan träffar hen sin socialsekreterare och andra personer som kan stötta den unga. För att delta i en social insatsgrupp behöver den unga med föräldrar godkänna att socialtjänsten, skolan, polisen och andra viktiga personer får prata öppet med varandra om den ungas situation.

Om du vill veta mer, kontakta samordnarna för sociala insatsgrupper.

Socialtjänst Innerstaden

Samordnare: Marek Lakatos
Kontakt: 072 396 35 38 eller marek.lakatos@malmo.se

Socialtjänst Norr

Samordnare: Samira Abassifar
Kontakt: 0721-73 93 68 eller samira.abassifar@malmo.se

Socialtjänst Söder

Samordnare, 13–17 år: Fatima Badri
Kontakt: 0708-87 53 74 eller fatima.badri@malmo.se

Samordnare, unga vuxna: Anne-Lie Lindell
Kontakt: 0701-48 22 64 eller anne-lie.andersson-lindell@malmo.se

Socialtjänst Väster

Samordnare: Nina Larneby
Kontakt: 0708-48 93 83 eller nina.larneby@malmo.se

Socialtjänst Öster

Samordnare: Caroline Seyfali
Kontakt: 0722-28 16 59 eller caroline.seyfali@malmo.se