Hedersrelaterad problematik

Plattform Malmö kan erbjuda tjejer och killar upp till 21 år som lever med hedersrelaterad problematik och deras nätverk stöd i ett tidigt skede. Insatsen är ett komplement till det arbete som redan görs av Kriscentrum Malmös verksamheter och i Malmös stadsområden.

Stödet består av enskilda samtal i möten eller via chatt och telefon. Målgruppen är ungdomar som börjat känna av begränsningar, påtryckningar och kontroll i sitt liv utifrån hedersnormer samt personer i deras närhet.

Insatsen är ett resultat av det treåriga projektet ”Fokus heder” som finansierats av Länsstyrelsen Skåne. Personal på Plattform Malmö har genom projektet utökad kunskap om hedersrelaterad problematik och kommer fortsättningsvis erbjuda insatsen tidigt stöd till målgruppen.