Familjeteamet

Familjeteamet på Plattform Malmö är en samtalsmottagning dit unga mellan 12 och 21 år och deras föräldrar kan vända sig, med stora och små bekymmer.

Det kan till exempel handla om hur det fungerar i familjen, om skolan eller om relationer med kompisar. Utgångspunkten är att människor är experter på sina egna liv, men att man ibland kan behöva hjälp med att bena ut sin situation. Samtalen handlar ofta om att pröva nya vägar och om att ta små steg i rätt riktning.

Till familjeteamet kan man komma enskilt på samtal, eller hela familjen tillsammans. Det förs inga journaler och det sker ingen registrering. Behandlingen är kostnadsfri och inom två veckor ska samtalen ha kommit igång.

Du som jobbar inom skola eller socialtjänst kan utan att det krävs bistånd hänvisa familjer att själv kontakta Familjeteamet. Unga och föräldrar kan också komma till Familjeteamet på bistånd från stadsområdena.

Familjeteamet är en del av Plattform Malmö.