Tingsrättssamtal

Ärendet inkommer

 • Förordnande inkommer från tingsrätten.
 • Assistent kontrollerar stadsområde och meddelar om föräldrarna och barnet/barnen förekommer i soicalregistret eller ej.
 • Assistent registrerar ärendet i ProCapita.
 • Assistent hämtar/skapar ny akt.
 • Assistent skriver informationsbrev till tingsrätten.
 • Assistent lägger ärendet i teamledarens postfack.
 • Teamledaren fördelar ärendet till handläggare inom en vecka.

Handläggning

 • Handläggaren registrerar ärendet i sitt namn i ProCapita.
 • Handläggaren skickar kallelseWord (word, 43.5 kB) till föräldrarna inom 14 dagar.  
 • Handläggaren bokar samtalsrum via Outlook.
 • Handläggaren bokar tolk vid behov via Språkservice.
 • Samtalsserien pågår efter behov. Vanligen två till fem samtal.
 • Om det framkommer uppgifter om våld eller annan maktobalans kallas föräldrarna för inledande enskilda samtal.
 • I det fall någon av föräldrarna uteblir kontaktar samtalsledaren föräldrarna, alternativt skickar påminnelsebrevWord (word, 43 kB).
 • Förslag på umgängesschemaWord (word, 82 kB).
 • Handläggaren journalför löpande i ProCapita angående att samtal hållits, med vem samt eventuella överenskommelser och avtal och kortfattat vilka tema samtalen haft.
 • Samtalen kan utmynna i:
 • Övergång till "frivilliga" oregistrerade samarbetssamtal.
 • Muntlig överenskommelse.
 • Skriftlig överenskommelse. (Kopia sparas i akten)
 • Juridiskt bindande avtal (se processbeskrivning för avtal).

Ärendet avslutas

 • Handläggaren meddelar tingsrätten skriftligtWord (word, 42.5 kB) att ärendet avslutats och utgången av samtalen. Eventuella överenskommelser/avtal bifogas.
 • Handläggaren avslutar ärendet i ProCapita.
 • Journalen skrivs ut och lägges i fysisk akt.
 • Inkomna mail skrivs ut och lägges i fysisk akt.
 • Handläggaren lägger ärendet i teamets styrhylla med information om när ärendet inkom och avslutades.
 • Teamledaren statistikför ärendet.
 • Teamledaren lämnar ärendet till assistent för arkivering.