Utredning av faderskap — Föranmälan

Ärendet inkommer

Assistent

 • Föräldrarna ringer själva innan barnet är fött för att boka möte.
 • Be om information enligt checklista.Word (word, 48 kB)
 • Boka tid i respektive Outlook-kalender, tidigast en månad innan beräknad födsel (v 36)
 • Lämna följande information till föräldern:

- Tid och plats för möte. - Be dem medtaga legitimation. - Vid insemination/IVF, ha med sig intyg från inseminationsklinik.

S-protokoll

Utredningssamtal

 • Handläggande assistent skriver ut handlingarna S-protokollPDF (pdf, 677.7 kB).
 • Utredningssamtal hålls med modern och mannen. Under samtalet görs följande:
 • Informera om faderskap enligt checklistaWord (word, 42 kB).
 • Faderskapsbekräftelsen skrivs på och bevittnas av två kollegor.
 • Informera om gemensam vårdnadWord (word, 63.3 kB). Gemensam vårdnad på engelska.Word (word, 63.2 kB)ArabiskaWord (word, 191 kB)SomaliskaWord (word, 65.2 kB). Anmälan skrivs under om föräldrarna är överens.
 • Efter besöket lägger handläggare in moderns namn, personnummer, namn på handläggare, stadsdelområde och besöksdatum på "Föranmälningslistan" som finns i Gemensamma mappar. 
 • Tryck på Sortera A till Ö (symbol i form av tratt i högra hörnet). Spara och stäng programmet. Försvinner listan spara, stäng ned programmet och öppna igen.
 • Sätt bock på protokollet i högra hörnet (betyder att det är infört på listan).
 • Spara handlingarna i ditt aktskåp. Lägg dem i väntat-datumordning (tidigast först). Gå igenom ibland och kolla så att alla står på föranmälningslistan.

Underrättelse om nyfött barn inkommer

Handläggare behåller handlingarna tills underrättelse om nyfött barn inkommer från Skatteverket.

Assistent

 • Assistent kontrollerar förekomst på Föranmälningslistan för väntat barn. Om ärendet ej finns med, gå vidare till processen Utredning av faderskap — Underrättelse.
 • Om ärendet finns på listan, registrera ärendet i Procapita på den dag då besöket hölls och lägg underrättelsen till aktuell handläggare.
 • Radera ärendet från Föranmälningslistan och ge underrättelsen till aktuell handläggare.

Handläggare

 • ​Godkänner faderskapsbekräftelsen
 • Journalför och avslutar ärendet i Procapita
 • Skriv ut journalanteckningarna som läggs i akten.
 • Fyll i underrättelsen och ta en kopia som läggs i akten.
 • Rensa akt enligt checklistan.Word (word, 25 kB)
 • Lämna underrättelse och akt till assistent.

Assistent

 • Assistent skickar underrättelsen till Skatteverket och arkiverar akten, A3-mall faderskapWord (word, 13.9 kB),
 • Assistenten fyller i genomloppstiden på statistikbladet.

Om föräldrarna flyttar innan barnet föds

Då får Familjerättsbyrån ingen underrättelse om nyfött barn eftersom underrättelsen skickas till folkbokföringskommunen. Oftast tar föräldrarna kontakt med oss och frågar varför faderskapet inte är fastställt.

 • Ring aktuell kommun där föräldrarna bor och be dem att skicka underrättelsen till oss.
 • När underrättelsen inkommit, godkänn bekräftelsen och avsluta ärendet i Procapita som vanligt.
 • MFOF är tillfrågad om tillvägagångssättet och de säger att vi kan göra så här.

MF-protokoll

MF-protokoll för utredning av faderskap görs när föräldrarna inte bor på samma adress.

Ärendet inkommer

Assistent

 • Föräldrarna ringer själva innan barnet är fött för att boka möte.
 • Be om information enligt checklista.Word (word, 48 kB)
 • Boka tid i respektive Outlook-kalender, tidigast en månad innan beräknad födsel (v 36)
 • Lämna följande information till föräldern:

- Tid och plats för möte. - Be dem medtaga legitimation. - Vid insemination/IVF, ha med sig intyg från inseminationsklinik.

 • Boka in en månad innan födelse, v 36. Samma som sambo.
 • Torsdagen veckan före inbokade besök skriver assistent ut handlingarna MF-protokollPDF (pdf, 326.4 kB). Handlingar lämnas till respektive handläggare.

Utredningssamtal

 • Efter besöket lägger handläggare in moderns namn, personnummer, namn på handläggare, stadsdelområde och besöksdatum på "Föranmälningslistan" som finns i Gemensamma mappar. 
 • Tryck på Sortera A till Ö (symbol i form av tratt i högra hörnet). Spara och stäng programmet. Försvinner listan spara, stäng ned programmet och öppna igen.
 • Sätt bock på protokollet i högra hörnet (betyder att det är infört på listan).
 • Spara handlingarna i mapp i arkivlådan döpt till "MF-väntade barn". Lägg dem i väntat-datumordning (tidigast först). Gå igenom ibland och kolla så att alla står på föranmälningslistan.

Underrättelse om nyfött barn inkommer

Handläggare behåller handlingarna tills underrättelse om nyfött barn inkommer från Skatteverket.

Assistent

 • Assistent kontrollerar förekomst på Föranmälningslistan för väntat barn. Om ärendet ej finns med, gå vidare till processen Utredning av faderskap — Underrättelse.
 • Om ärendet finns på listan, registrera ärendet i Procapita på den dag då besöket hölls och lägg underrättelsen till aktuell handläggare.
 • Radera ärendet från Föranmälningslistan och ge aktuell handläggare underrättelsen.

Handläggare

 • ​Godkänner faderskapsbekräftelsen
 • Journalför och avslutar ärendet i Procapita
 • Skriv ut journalanteckningarna som läggs i akten.
 • Fyll i underrättelsen och ta en kopia som läggs i akten.
 • Rensa akt enligt checklistan.Word (word, 15.3 kB)
 • Lämna underrättelse och akt till assistent.

Assistent

 • Assistent skickar underrättelsen till Skatteverket och arkiverar akten, A3-mall faderskapWord (word, 13.9 kB),
 • Assistenten fyller i genomloppstiden på statistikbladet.

Om föräldrarna flyttar innan barnet föds

Då får Familjerättsbyrån ingen underrättelse om nyfött barn eftersom underrättelsen skickas till folkbokföringskommunen. Oftast tar föräldrarna kontakt med oss och frågar varför faderskapet inte är fastställt.

 • Ring aktuell kommun där föräldrarna bor och be dem att skicka underrättelsen till oss.
 • När underrättelsen inkommit, godkän bekräftelsen och avsluta ärendet i Procapita som vanligt.
 • MFOF är tillfrågad om tillvägagångssättet och de säger att vi kan göra så här.