Dödsboanmälan och begravningskostnader

Om tillgångarna i boet inte räcker till annat än vid ett dödsfall kan en familjerättssekreterare hjälpa till att göra en dödsboanmälan.

En bouppteckning behöver då inte upprättas. Vid familjerättsbyrån handläggs dessa ärenden av familjerättssekreterare och assistenter. Familjerättsbyrån kan efter utredning ibland lämna bistånd för begravningskostnader till dödsbon som saknar tillgångar.

Dödsboanmälan

Äger man inget hus, bostadsrätt eller mark eller inte har så mycket pengar kan familjerättsbyrån istället göra en dödsboanmälan. Det är en enklare form av bouppteckning som görs utan kostnad.

En dödsboanmälan kan inte göras om

  • någon av dödsbodelägarna inte vill
  • det krävs mycket arbete av handläggaren att få uppgifter om den avlidnes ekonomi
  • det, i vissa fall, finns testamente
  • den som gått bort äger saker som är ekonomiskt värdefulla.

Begravningskostnader

Om den avlidne inte har tillräckligt med pengar till begravningen kan kommunen hjälpa till med ekonomiskt bistånd till begravningen. Det är bara sådana kostnader som är nödvändiga som ingår i ekonomiskt bistånd till begravning. Minnesstund, mat, lokalkostnad och transport till hemländer ingår till exempel inte i biståndet.