BIFF - barn i föräldrars fokus

BIFF är en utbildning för föräldrar som ska eller har separerat och som inte kommer överens i frågor som rör gemensamma barn.

BIFF (som står för barn i föräldrars fokus) är en kort utbildning där föräldrar träffas vid tre tillfällen i separata grupper. Utbildningen vänder sig till föräldrar som vill veta vad som händer med barn som varit med om eller befinner sig i föräldrakonflikter. Kurstillfällena ger kunskap om hur ett stödjande föräldraskap kan fungera.

Huvudfrågan i utbildningen är: vad kan jag som förälder göra för att underlätta för mitt barn? Exempel på teman är:

  • Barns behov och situation i konflikter.
  • Barns rättigheter.
  • Kommunikation.