Familjeklass

Familjeklass riktar sig till barn som på grund av sina beteenden presterar under sin förmåga i skolan. Modellen är på frammarsch och har gett goda resultat.

Att gå i familjeklass innebär att barnen tillsammans med sina föräldrar kommer till denna klass en förmiddag i veckan under en begränsad tid. Föräldrarna blir mer delaktiga och tar större ansvar för sina barns skolgång.

Föräldern är experten

I modellen anses föräldrarna vara experter på sina barn; en viktig resurs som tillsammans med skolans personal hjälper och stöttar barnet i utvecklingen. Familjeklasspersonalen coachar och stöttar föräldrarna och föräldrarna stöttar sina barn och varandra.

Marlboroughmodellen

Familjeklass bedrivs enligt Marlboroughmodellen som är utvecklad vid The Marlborough Family Service Education Centre i London.

Teorin bakom Marlboroughmodellen är systemteori och innebär förenklat att barnen är del i de sammanhang de befinner sig i - bland annat skola och hem - och att deras behov därför bör ses i relation till dessa sammanhang och inte uteslutande till barnet själv.

Kontakt

Idag finns det familjeklass på Bulltoftaskolan. Du kan kontakta skolsekreteraren på Bulltoftaskolan om du har frågor eller vill ha mer information.

Telefon: 040-34 69 27