Familjehem

Barn som behöver ett familjehem är alla olika, men gemensamt för dem är att de inte har möjlighet att leva med sina föräldrar. Här får du veta mera om familjehem.

Det finns många orsaker till att barn och unga,  för kortare eller längre tid, behöver bo i ett familjehem.

Anledningen till att ett barn behöver ett familjehem kan vara att föräldrarnas livssituation är sådan att de inte kan ta hand om barnet. En annan anledning är att barnet är ett ensamkommande barn som kommit till Sverige som flykting. Det kan också också handla om den unges eget beteende.  

Släktingar eller närstående kan bli familjehem men om det inte är möjligt behövs ett familjehem genom kommunen.

malmo.se kan du ta del av den information vi ger till nuvarande och blivande familjehem samt barn.