Släktanvisning Malmö

Placeringssekreterare

  • Uppge till Migrationsverket att klient har släkt i Malmö.
  • Löpande uppge ny information i ärendet till Migrationsverket.
  • Anvisningsbeslut till Malmö inkommer.
  • Faxa anvisningsbeslut till aktuell stadsdels mottagningsgrupp för barn och ungdomar.
  • Ta telefonkontakt med stadsdelens mottagningsgrupp för barn och ungdom, för att säkerställa att informationen kommit fram och för eventuell information om vad anvisningen innebär.

Socialsekreterare

  • Uppge till placeringssekreterare snarast klienten uppgett att släkt finns i Malmö. Viktigt att ta så mycket uppgifter som möjligt
  • Löpande uppge ny information i ärendet till placeringssekreterare.
  • Kontakt med stadsdelen vid behov

HVB-personal

  • Uppge till placeringssekreterare snarast klienten uppgett att släkt finns i Malmö. Viktigt att ta så mycket uppgifter som möjligt.
  • Löpande uppge ny information i ärendet till placeringssekreterare.

 
Här kan läsas mer om processbeskrivningar inom myndighetsutövning ensamkommande barn