Processbeskrivning: mottagningsteamet

1.Förmiddag

Spår 1

 • Ansvarar för jourtelefonen
 • Hantera post och fax se postrutin
 • Mailar ut sjukfrånvaro till teamkollegor och chef enligt frånvarorutin.
 • Närvarar vid pulsmöte( kl. 09.00, torsdag kl. 08.30)
 • Håller i 5 minuters fördelningsmöte på kontoret
 • Ansvarar för att uppdatera mättavlan med statistik
 • Ansvarar för tavelmöte måndagar kl. 09.00

(Spår 1 kontrollerar att ett rum är bokat)

Spår 2

 • Ansvarar för att sköta all klientkontakt, det vill säga hembesök, HVB-besök och samtal ute (Migrationsverket osv) samt samtal på kontoret
 • Ansvarar för att arbeta akut i de andra teamens ärenden då ingen av team-medlemmarna finns på plats
 • Om möjlighet finns närvarar Spår 2 vid de dagliga pulsmötena

Placeringssekreterare

 • Hanterar inkommen fax från Social Jour se postrutin
 • Uppdaterar placeringslista med nykomna och utflyttade
 • Uppdaterar excelblad (transitdatabas)
 • Närvarar på pulsmöte kl. 09.00, torsdagar 08.30
 • Måndagar: kontrollerar beläggningslistor gentemot transitdatabasen
 • Tisdagar: Upprätta tisdagslista samt uppdaterar statistik

2.Eftermiddag

Spår 1

 • Hantera post och fax se postrutin
 • Varje fredag kl.13.00 fördela nya ärenden till teamledare

Ansvara för att jourtelefon stängs av/sätts på vid lunch (kl.12-13)

3.Mellan kl.16.00-16.30

Spår 1

 • Hantera fax
 • Faxa beslut till HVB-hem
 • Boka in samtal följande dag för de ungdomar som stannat 2 dagar utan att få anvisning
 • Stäng av jourtelefon kl. 16.15 (På fredagar stängs den av kl. 16.00)

Placeringssekreterare

 • Skickar placeringslista till Humania.

4.Fortlöpande under dagen:

Spår 1

 • Se till att det finns en ansvarig person vid fördelning av akuta ärenden.

Spår 2

 • Vid behov går in som placeringssekreterare

Placeringssekreterare

 • Upprätta hushåll (om placeringssekreterare ej är närvarande upprättas hushåll av: sektionschef eller ekonomiassistent)
 • Hantera anvisningar
 • Placera nyanlända
 • Hanterar jourtelefonen i det fall teamets socialsekreterare är upptagna i ett akut ärende