Placering jourtid 16:00-08:00

Social jour har placeringsansvar

1. Ärende inkommer - barnet har sökt asyl på Migrationsverket (barnet ska alltid till Migrationsverket först)

Socialsekreterare på Social jour

 • Motta information om att minderårig asylsökande gett sig till känna i Malmö. Klient väntar på aktuell plats.

2. Förhandsbedömning

Socialsekreterare på Social jour

 • Samtala med klienten om möjligt, bedöma behov och fastställa målgrupp.
 • Kontrollera placeringslistan (kommer varje vardag från placeringssekreterare) var plats finns på lämpligt HVB. 
 • Kontakta HVB.

3. Placeringsbeslut och fortsatt placering

Socialsekreterare på Social jour

 • Aktualiserar ärendet i procapita.
 • Fatta beslut om placering.

Placeringssekreterare

 • Dagligen klockan 08-09 gå igenom nattens rapporter från Social jour.
 • Uppdatera MEKS med nattens nyanlända. Namn, Migrationsverkets dossiernummer, nationalitet, inskrivningsdatum samt aktuellt HVB.
 • Kontakta Migrationsverkets anvisningsenhet vid behov av förfrågan om anvisning.

Socialsekreterare

 • Ankomststämpla beslut från Social jour.
 • Bedöma om något akut ska göras i ärendet.
 • Bedöma om något akut ska göra i ärendet.
 • Om prioritering behöver göras prioriteras följande klienter

-Klienter under 10 år.
-Klienter som bedöms ha ett skyddsbehov.
-Klienter som bedöms vara drogpåverkade.
-Klienter som av annan anledning inte bedöms kunna placeras inom Malmö stads transitverksamhet

 • Upprätta fysisk akt, grön akt för barn. Skriva klientens namn, personnummer och dossiernummer på akten
 • Skriva nytt placeringsbeslut då jourens beslut ensast gäller till nästföljande vardag.
 • Skriv placeringsbeslut och be förste socialsekreterare/sektionschef skriva under.
 • Faxa beslut till HVB.
 • Registrera inkommande handlingar i ProCapita och sätta in i fysisk akt. Rutiner dokumentation HVB.Word (word, 48 kB)

Kontakta placeringssekreterare om klient inte fått anvisning inom fem arbetsdagar.

Förste socialsekreterare

 • Handleda socialsekreterare vid behov och vid morgonmöte dagligen 09:00.
 • Fattar beslut om placering enligt delegation.

Sektionschef

 • Fattar beslut om placering enligt delegation.

4. Ärendet lämnar mottagningsteamet - Anvisad till Malmö Social resurs


Socialsekreterare

 • Upprätta vårdplan

Första socialsekreterare

 • Fördela ärende till övriga förste socialsekreterare varje torsdag.

5. Ärende lämnar mottagningsteamet - Anvisad

Se särskild process för anvisning

Här kan läsas mer om  processbeskrivningar inom myndigheten för ensamkommande barn, klicka nedan:
SamtligaProcessbeskrivningar