Omplacering jourtid 16.00–08.00

Chef i beredskap

  • Fatta beslut om omplacering
  • Kontakta Humania för placeringsalternativ.
  • Meddela socialsekreterare dagen efter omplacering.

Personal på Humania

Placeringssekreterare

  • Uppdatera databasen samt placeringslistan.

Socialsekreterare

  • Klubba beslut i ProCapita dagen efter.
  • Följa upp ärendet.

Här kan du läsa mer om processbeskrivningar inom myndigheten för ensamkommande barn.
Samtliga processbeskrivningar.