Klienter som avviker

HVB-personal

  • Informera placeringssekreterare omgående via e-post att klienten avvikit
  • Gör efterlysning hos polisen, mall avviken klient

Placeringssekreterare

  • Informera Migrationsverket samt socialsekreterare.
  • Uppdatera databasen samt placeringslistan.
  • Informera anvisningskommun i förkommande fall. Hänvisa till lagstöd 3§ LMA.

Socialsekreterare

  • Gör LVU-bedömning vid behov och dokumentera detta.
  • Avsluta insats och resurs i ProCapita
  • Avsluta utredning i ProCapita efter tre veckor om klienten inte återkommit och grunderna för LVU inte föreligger.

Här kan du läsa mer om processbeskrivningar inom myndighetsutövning för ensamkommande barn

Samtliga processbeskrivningar.