Försenad anvisning - klient vill inte resa

Placeringssekreterare

 • Kontakta anvisningskommunen för rapportering
 • Motta ny biljett samt placeringsbeslut där dygnskostnad specificeras (2 600/ dygn)

Kommunen kan placera inom vår verksamhet under högst ett dygn

 • Meddela socialsekreterare omgående om att klient inte vill resa.
 • Överlämna anvisningskommunens placeringsbeslut till socialsekreterare, assistent och HVB
 • Dokumentera i ProCapita

Socialsekreterare

 • Samverka med HVB-personal, samt socialsekreterare och behandlingspersonal i anvisningskommun för att motivera klienten till att resa
 • Sätta in placeringsbeslut från anvisningskommun i orange pärm till controller
 • Avsluta utredning och insats i ProCapita när anvisningskommunen inkommit med placeringsbeslut och därmed övertagit placeringsansvaret. Viktigt att kontaktuppgifter till ansvarig socialtjänst framkommer i ProCapita om social jour behöver kontakta dem
 • Avsluta och gör akt arkiveringsfärdig.
 • Skicka för arkivering i respektive stadsdel

 
HVB-personal

 • Meddela placeringssekreterare omgående när klienten säger att denne inte vill resa till anvisningskommunen
 • Samverka med socialsekreterare och behandlingspersonal i anvisningskommun för att motivera klienten till att resa

Här kan läsas mer om processbeskrivningar inom myndighetsutövning för ensamkommande barn

Samtliga processbeskrivningar