Försenad anvisning - anvisningskommun tar inte emot

Placeringssekreterare

 • Hålla kontakt med anvisningskommun för rapportering. Hänvisa till lagstöd 3§ LMA.
 • Motta ny biljett samt placeringsbeslut där dygnskostnad specificeras (2 600 kr/dygn)
 • Kommunen kan placera inom vår verksamhet under högst ett dygn.
 • Överlämna anvisningskommunens placeringsbeslut till socialsekreterare, assistent och HVB
 • Informera HVB om att anvisningskommunen nu övertagit placeringsansvar
 • Dokumentera i ProCapita.

Socialsekreterare

 • Sätta in placeringsbeslut från anvisningskommun i orange pärm till controller
 • Avsluta utredning och insats i ProCapita när anvisningskommunen inkommit med placeringsbeslut och därmed övertagit placeringsansvaret Viktigt att kontaktuppgifter till ansvarig socialtjänst framkommer i
 • ProCapita om social jour behöver kontakta dem.
 • Avsluta och gör akt arkiveringsfärdig.
 • Skicka för arkivering i respektive stadsdel.

Här kan läsas mer om processbeskrivningar inom myndighetsutövning för ensamkommande barn. 
Samtliga processbeskrivningar.